Buitemuurse Aktiwiteite

Alle buitemuurse aktiwiteite word na ure op die skoolterrein aangebied en word uitsluitlik behartig deur privaat individue.

Fooie ten opsigte van buitemuurse aktiwiteite word nie by skoolgelde ingesluit nie.

Die betaling van hierdie fooie is u verantwoordelikheid. Posbussies vir die betaling van die onderskeie aktiwiteite is beskikbaar by die administratiewe kantoor.

Maak asseblief seker dat gelde in duidelik gemerkte koeverte met u kind se naam en klas in die korrekte posbus geplaas word.

Die skool en opvoeders is nie verantwoordelik vir die verlies van enige gelde nie.

Die volgende aktiwiteite word aangebied om u kind verder te ontwikkeling en op te skerp: