Meer omtrent ons

VISIE
Om deur doeltreffende onderrig met ‘n Christelike grondslag, elke kind só toe te rus, dat hy/sy hulle volwaardige plek in die samelewing kan inneem.

MISSIE
Om met elke opvoeder se liefde, ondersteuning en insette die grondslag te lê, sodat élke kind sy volle potensiaal kan bereik.
Met die hulp en samewerking van die ouers, elke kind só te lei en te onderrig, dat hy verantwoordelik en selfstandig kan optree.
Om met die hulp van God, elke kind te lei om Christelike waardes en beginsels uit te leef.

 • Ons kleuters volg die volledige (CAPS- Kurrikulum Assessering Beleid Verklaring Graad R)
 • (ECD – Vroeë Kinderjare Ontwikkeling)(NCF – Nasionale Kurrikulum Raamwek vanaf geboorte tot 4 jaar)
 • Babas en peuters volg die “Baby Gym” program;
 • Ons kan 230 kinders akkommodeer:
  • 3-9 maande
  • 10-15 maande
  • 16-19 maande
  • 20-24 maande
  • 2-3 jaar
  • 3-4 jaar
  • 4-5 jaar
  • 5-6 jaar (Graad R)
 • Ouderdomsgeskikte programme word daagliks gevolg;
 • Daar is elke week ‘n ander tema;
 • Ons het 12 spoggerige, goed toegeruste klaskamers;
 • Ons het ‘n professionele, gekwalifiseerde en ervare span opvoeders en personeel met noodhulp-en brandopleiding;
 • Voedsame maaltye word daagliks voorgesit en is ingesluit by die skoolfonds;
 • Ons Pre-Primêr het sy eie skoolsaal vir konserte en funksies;
 • Daar is 24 uur sekuriteit en ‘n wag is te alle tye aan diens op die perseel;
 • Ons het ook ‘n diereplasie met kindervriendelike hoenders, eende, kalkoene, hasies, skilpaaie en boerbokke;
 • Ons massiewe speelgrond is in vier verdeel, elk goed toegerus volgens kinders se ontwikkelingsbehoeftes. Babas en peuters het hul eie veilige, afsonderlike speelplek. Daar is ook ‘n speel-speel dorpie met ‘n stasie, padkafee, motorhawe, brandweer, kerk en hospitaal. Kinders kan op wielspeelgoed tussen en deur die dorpie se geboue ry. Heerlike spel by waterbakke, sandputte sowel as klimrame;
 • Skoolure is soos volg:
  • 06:45 – 12:45 (Halfdag)
  • 06:45 – 17:30 (Voldag)
 • Die skool is oop gedurende skoolvakansies maar gesluit vir die Desembervakansie;
 • Vakansieskool is ingesluit by die skoolfonds;
 • Opvoedkundige instappies (1x per termyn volgens tema)
 • Spikey-dag entrepreneurs ontwikkeling (elke Woensdag)
 • Skryfbehoeftes
 • Ons kommunikeer met ouers deur middel van die Whatsapp klasgroep;
 • Ons het ons eie spraakterapeut;
 • Gereëlde jaarlikse instellings:
  • Volledige fisiese ondersoeke deur ‘n Suster 4-5 jaar.
  • Gehoortoetse
  • Oogtoetse
  • Kermis
  • Konsert
  • Graad R gradeplegtigheid
  • Wieledag
  • Oueraand (twee keer ‘n jaar)
  • Individuele foto’s
  • Oupa en ouma dag
  • Mandeladag liefdadigheid
  • Sport dag
  • Damestee
  • Boeresport
  • Swemdag
  • Graad R uitstappie
 • Ons nood-en ontruimingsplan is in plek en word gereeld geoefen.